Mặc cho người vợ mải chơi game, người chồng vẫn địt tung lồn vợ

Đã gửi: 3 tháng trước châu âu vợ chồng địt nhau
Bất lực vì người vợ suốt ngày cắm cúi vào game không chịu lo việc nhà cửa chăm lo cho gia đình, người chồng đành phải rút gậy gân ra để dạy cho vợ mình biết phải trái trong nhà.

Danh mục hàng đầu